De unde a pornit ideea de Smart Rural România?

SmartRural România este o  platformă care aduce împreună cunoștiințele și informațiile de la nivel European,  bunele practici  din ruralul românesc și nu  numai.

De ce Smart Rural România?

Dezvoltarea zonelor rurale este principalul nostru domeniu de activitate cu un focus în special pe partea de politici publice și implementarea lor. Ne-am gândit că  ar fi util să adunăm în același loc toate informațiile și cunoștințele disponibile atât la nivel European, cât și la nivel național.

Scopul nostru este acela de a traduce aceste concepte precum „smart villages” sau „smart communities” în practică, în viața de zi cu zi, pentru ca la final să putem crea, mai degrabă, o  comunitate inteligentă, comunitate care să constuiască legături între urban și  rural.

Conceptul Smart Village și realitatea rurală din România

Procesul de a deveni un sat inteligent face parte dintr-o călătorie mai lungă, ce pune accentul pe oportunitățile, valorile și provocările pe care fiecare zonă rurală din România le are.

Am observat că încep încet-încet la nivel național să  se contureze câteva inițiative care înglobează conceptul de „smart villages” plecând de la cadrul european lansat prin proiectul pilot Ecorys, însă aceste inițiative se concentrează prea mult pe partea de digitalizare a zonelor rurale.

Să fie oare perceptia aceasta că „smart” = „digital” de vină? Suntem de părere că o dezvoltare smart a zonelor rurale se traduce mai bine prin crearea de conexiuni inteligente, armonioase între toate sectoarele de activitate dintr-o anumită zonă rurală, punând în centru  implicarea și nevoile comunității.

Un articol publicat de Institutul Indian de Științe definește Smart Villages ca fiind „Self sufficient and Self Reliant village with empowerment of Manpower (rural youth) through locally available natural resources and Appropriate Rural Technologies” (Sat auto-suficient și autonom, care împuternicește forța de muncă (tineri din mediul rural) prin intermediul resurselor naturale disponibile la nivel local și tehnologiilor rurale adecvate.)

 


 

În România există 2685 de comune însumând 13.285 de sate. Deși statisticile arată că 44% din populația țării se regăsește în zona rurală, principala provocare a zonelor rurale este depopularea (migrarea tinerilor) și îmbătrânirea populației.

Principala activitate economică în mediul rural rămâne agricultura reprezentând 42% din venitul total brut/gospodărie, în timp ce salariile se situează în prezent în jurul procentului de 26%. Infrastructura și accesul la servicii de bază sunt încă slab consolidate în mediul rural, fiind principala cauză a declinului social și economic al zonelor rurale. Cu toate acestea, potențialul de dezvoltare al zonelor rurale pentru toate sectoarele este unul semnificativ.

La polul opus, în mediul urban provocările și atuurile sunt diferite, iar dezvoltarea orașelor continuă o tendință ascendentă, creând decalaje semnificative între orașe și satele / comunele învecinate. Conceptul de „Smart City” a prins contur în ultimii ani în mediul urban și a ajutat foarte mult la dezvoltarea digitală a centrelor urbane. Succesul măsurilor de tip „smart city” a condus la o interpretare eronată a ceea ce înseamnă „smart village” și anume digitalizarea satelor.

Ce înseamnă un sat inteligent?

Răspunsul este simplu – comunități din mediul rural care nu mai așteaptă ca schimbarea să li se întâmple, să vină de la autoritățile competente, ci iau în considerare cum ar putea să acționeze direct pentru a face schimbarea posibilă.

La nivel național, încă se așteaptă o definire clară a termenului, a cadrul de implementare și sursele de finanțare. Până atunci haideți să vedem care sunt principalele componente ale unei tranziții spre a deveni sat inteligent.

 1. Implicarea comunității
  Cel mai important pas pentru această tranziție este reprezentat de comunitate și modul în care aceasta se implică. Administrația locală nu poate spera la dezvoltarea zonei rurale dacă implicarea activă a comunității lipsește. La fel și invers, comunitatea nu poate face mari progrese dacă administrația locală nu este activ implicată.
 2. Provocări și oportunități
  O comunitate implicată activ este conștientă de provocările zonei, dar și de oportunitățile și punctele forte pe care le are. Gândirea unei strategii sau unor activități „smart” se traduce prin inventarierea valorilor și a posibilităților pe care zona le are pentru a face față provocărilor.
 3. Soluții inovatoare și networking
  Invoarea poate să aibă multe forme și înțelesuri pentru fiecare persoană, fiind strâns legată de contextul în care se află. Nu trebuie să reinventăm roata ca să fim inovatori, ci avem nevoie să creăm conexiuni cu alte zone rurale atât din țară cât și din Europa și să adaptăm exemplele lor de succes.
 4. Folosirea mijloacelor digitale
  Nu înseamnă neapărat digitalizarea mediului rural, ci folosirea mijloacelor digitale, a internetului pentru a putea răspunde unei provocări. Mai bine spus, cum ar putea internetul să contribuie la depopularea zonelor rurale sau la îmbunătățirea accesului la servicii de bază?

Rămâneți cu noi pentru mai multe exemple de bune practici de la sate care nu au așteptat schimbarea să li se întâmple. În continuare vom încerca să aducem toate cunoștințele și informațiile despre subiect în același loc și sperăm să putem contribui pozitiv la viitorul comunităților rurale inteligente!