Înapoi la Noutăți

Satele inteligente – încotro?

Starea actuală în contextul românesc cu privire la conceptul de Sate Inteligente este încă de definit. Am observat că diverse inițiative care cuprind acest concept au început să apară și au câștigat ceva teren în comunitățile rurale, dar încă nu se știe nimic clar la nivel național.
Articol
December 14, 2021
Share

Starea actuală în contextul românesc cu privire la conceptul de Sate Inteligente este încă de definit. Am observat că diverse inițiative care cuprind acest concept au început să apară și au câștigat ceva teren în comunitățile rurale, dar încă nu se știe nimic clar la nivel național.

Se lucrează în prezent la o definiție a ceea ce ar trebui să însemne conceptul pentru România și iau în calcul unele caracteristici legate de incluziunea socială și economică, implicarea comunităților locale, accessul la servicii și economia verde în definirea conceptului, caracteristici care au pornit de la Grupurile Tematice ENRD.


Analizând politicile responsabile de definirea și includerea acestui concept, dar și cadrul de implementare a acestor politici am descoperit câteva referințe cu privire la Satele Inteligente în Acordul de Parteneriat pentru FSE, FEDR și Politica de Coeziune: ‘În ceea ce privește digitalizarea, PAC va finanța creearea unui sistem inovativ de consultanță în agricultură (AKIS) și va sprijini Satele Inteligente prin programul LEADER (revitalizarea serviciilor rurale prin digitalizare și inovare socială).’

Totodată în Septembrie 2020, din cauza restricților și limitelor impuse de pandemie, o ordonață de urgență a fost aprobată (OUG 156) care menționează că implementarea conceptului de Sate Inteligente (Smart Villages) se va realiza ca o continuare a conceptului de Smart City și va fi disponibilă pentru zonele rurarle din apropierea centrelor urbane funcționale.

Plecând, probabil, de la posibilitatea implementării Satelor Inteligente în cadrul acestei ordonanțe, Asociația Română pentru Smart Cities propune un kit Smart Village ce se concentrează în mare parte pe digitalizarea serviciilor pentru a le face mai accesibile. Chiar dacă nu avem o definire oficială, încă, conceptul de Sate Inteligente se transformă treptat într-o abordare ce se folosește de tehnologiile digitale. Se prea poate ca acest lucru să fie rezultatul percepției că „smart” înseamnă digital? Rămâne de văzut….

Există și alte inițiative care pornesc mai de la firul ierbii, direct din zonele rurale, dar interesul pentru acest concept este destul de fragmentat. Am observat faptul că unele GAL-uri încep să se documenteze despre conceptul de Sate Inteligente și cum poate fi inclus în teritoriile LEADER.

Și Asociația Comunelor din România (ACOR) a creat un grup de lucru cu privire la Satele Inteligente în care centralizează și discută despre toate informațiile disponibile pe această temă în România. Există și câteva inițiative private care pornesc pe filiera Sate Inteligente, însă se referă la construirea de la zero a astfel de comunități.


Cu siguranță există un potențial imens de a face zonele rurale atractive prin intermediul acestui concept, dar trebuie să recunoaștem că există și câteva incertitudini și frustrări cu privire la sprijinul ce se oferă pentru implementarea acestui concept sau părerea oficială a celor direct implicați în procesul de implementare pentru acest concept.

Întrebările referitoare la dezvoltarea abilităților, scriera proiectelor și finanțarea Satelor Inteligente rămân încă fără răspuns din partea factorilor de decizie pentru politicile de dezvoltare rurală.

După mai bine de doi ani de când observăm dezvoltarea acestui concept de la nivel european până în plan național, concluzia noastră este că Grupurile de Acțiune Locală au cel mai mare potențial să devină fie celula-suport în implementarea și crearea capacităților la nivel local cu privire la Satele Inteligente, fie celula care implementează activitățile ce vor fi definite ca „smart villages” în Strategiile de Dezvoltare Locală.

Râmâne de văzut cum evoluează lucrurile și ne dorim să vă ținem la curent cu tot ceea ce se întâmplă cu #SateleInteligente.